Wybierz ligę

Aktualności

03 LIP 2019

Komunikat dyscyplinarny Extraligi nr 8/19

1. Organizator zatwierdził wyniki dotychczasowych spotkań (do dnia 2.07.2019r. wł) weryfikując na walkowery mecze: 

Lubnar – OSK Kursor 3:0 walkower na korzyść Lubnar – z powodu nie zabrania wystarczającej liczby zawodników potrzebnej do rozpoczęcia meczu przez OSK Kursor. -

KwK – Deportivo 0:3 walkower na korzyść Deportivo z powodu poddania meczu przez Kwk

W związku ze zbyt późną informacją o nie przybyciu na mecz organizator nakłada na drużynę KwK karę nie respektowania próśb dot. terminarza na okres 2 kolejek (14 i 15)

Neo – Stenmar 3:0 wo. Na korzyść Neo – z powodu poddania meczu przez Stenmar.

Puchar Ligi

Sezonowcy – Zamkowo 3:0 wo.; Undefined Team – Chłopaki Wojaki 0:3 wo.; Zamkowo – Lubnar 0:3 wo.; Deportivo – OSK Kursor 3:0 wo. ; Amator – Deportivo 0:3 wo. ; AUTO1 Fabryka Formy – Syrius 3:0 wo. ; Turcja – Stenmar 3:0 wo. Lubnar – Sezonowcy 0:3 wo. ; Bombardino 716 – Undefined 0:3 wo.

Walkowery spowodowane poddaniem meczów przez drużyny przegrywające.

Stenmar Lublin –East Side 0:3 wo.- z powodu nie przybycia na mecz przez Stenmar

W związku z nie stawieniem się na meczu drużyny Stenmar  bez wcześniejszej informacji organizator nakłada na drużynę karę odjęcia 1 punktu od dotychczas zgromadzonych oraz karę finansową w wysokości 30 PLN. Karę należy opłacić w terminie 7 dni (tj. do dnia 10 lipca wł). Karę należy opłacić na konto Organizatora. (rozdz IV regulaminu)

W przypadku braku opłacenia kary drużyna zostanie zawieszona w udziale w rozgrywkach.

2. Organizator nałożył następujące kary dyscyplinarne:

a) Daniel Wójcikowski (Pan Waldek) – zawieszenie na jeden (1) najbliższy mecz oraz kara finansowa w wysokości 10 PLN. Powodem kary jest zgromadzenie 5 żółtej kartki w sezonie

Kara płatna na konto Polskiej Federacji Futbolu Sześcioosobowego 72 1140 2017 0000 4302 1294 1433 Tytułem: imię i nazwisko zawodnika oraz miasto rozgrywek 

b) Ireneusz Zygmunt (Underground Poker League) - zawieszenie na jeden (1) najbliższy mecz. Powodem kary jest zgromadzenie 3 żółtej kartki w sezonie

c) Krzysztof Górzyński (Nasaro Team/LAKP) - 1 miesiąc rozgrywek, kara rozpoczyna się z dniem rozpoczęcia 14. kolejki (samorzutna czerwona kartka za obrazę sędziego). Kara nałożona przez LAKP – obowiązuje także w ramach rozgrywek prowadzonych przez OAKP od dnia początku 14 kolejki w rozgrywkach LAKP.

Ostatnie wiadomości

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto