Wybierz ligę

Aktualności

07 LIP 2019

Zmiany w Przepisach Gry!

Od 8 lipca we wszystkich rozgrywkach piłkarskich prowadzonych przez Stowarzyszenie OAKP w życię wchodzą Przepisy Gry w Piłkę Nożną 2019/20. Z uwagi na pojawienie się w ostatnich dniach oficjalnej polskojęzycznej wersji przepisów organizator wprowadza zmiany (ze szczególnym uwzględnieniem tych najbardziej istotnych z punktu widzenia rozgrywek piłki sześcioosobowej) w zakresie regulacji gry.

Z perspektywy uczestników rozgrywek najistotniejsze zmianyu dotyczyć będą:

 • Stosowania sankcji dyscyplinarnych (żółte i czerwone kartki) dla osób funkcyjnych

"stosuje sankcje wobec osób funkcyjnych, które nie potrafią zachowywać się w sposób odpowiedzialny ostrzega je lub pokazuje żółtą kartkę jako napomnienie lub czerwoną jako wykluczenie z przebywania na polu gry i jego bezpośredniego otoczenia, włączając w to strefę techniczną; w przypadku, w którym nie jest możliwe ustalenie winnej osoby, żółtą lub czerwoną kartką zostanie ukarany najwyższy rangą trener obecny w strefie technicznej. Osoba funkcyjna stanowiąca pomoc medyczną, która popełni przewinienie karane wykluczeniem, może pozostać w strefie jeżeli drużyna nie ma innej osoby stanowiącej pomoc medyczną, taka osoba może udzielać pomocy zawodnikowi, który takiej pomocy wymaga."

 

Osoby funkcyjne

 

W przypadku, gdy doszło do przewinienia, a ustalenie sprawcy nie jest możliwe, sankcje dyscyplinarne zostaną nałożone na najwyższego rangą trenera obecnego w strefie technicznej.

 • Piłka nie musi opuszczać pola karnego podczas wykonywania rzótów wolnych oraz rzutu od bramki

 

"została wprowadzona do gry, gdy została kopnięta i wyraźnie poruszyła się 

 

Zanim piłka zostanie wprowadzona do gry, wszyscy przeciwnicy muszą pozostawać:

co najmniej 9,15 m (10 jardów) od piłki, chyba że znajdują się na linii bramkowej i między słupkami we własnym polu karnym,

poza polem karnym przeciwnika, z którego wykonywany jest rzut wolny. "- od niniejszych reguł są wyjątki gdy sędzia zezwoli na grę pomimo nie zachowania odległości 9,15 od piłki.

 • Procedura wykonania rzutu sędziowskiego

 

"Rzut sędziowski – procedura

Piłka zostaje opuszczona dla bramkarza drużyny broniącej w jej polu karnym, jeżeli gdy gra została zatrzymana:

piłka znajdowała się w polu karnym, lub
piłka została ostatni raz dotknięta w polu karnym.

We wszystkich pozostałych sytuacjach, sędzia opuszcza piłkę jednemu z zawodników drużyny, która jako ostatnia dotknęła piłki, w miejscu w którym piłka ostatni raz dotknęła zawodnika, osobę niepożądaną lub, jak zapisano w Art. 9 pkt. 1, jednego z sędziów.

Wszyscy pozostali zawodnicy (obu drużyn) muszą pozostawać minimum 4 m (4,5 jarda) od piłki, aż znajdzie się ona w grze.

 

Piłka jest w grze w momencie, gdy dotknie podłoża."

 • Piłka dotyka jednego z sędziów na polu gry
 • "Piłka jest poza grą, gdy:(…)
 • dotyka jednego z sędziów pozostając na polu gry, i:
 •  
  odrużyna rozpoczyna korzystny atak lub
   
  opiłka wpada bezpośrednio do bramki lub
   
  ow wyniku kontaktu zmienia się drużyna, która posiadała piłkę.

  We wszystkich powyższych sytuacjach grę należy wznowić rzutem sędziowskim."

 • Procedura losowania przed rozpoczęciem gry

 

"drużyna, która wygrała losowanie ma możliwość wyboru:

  - rozpoczęcia gry, lub

  - na którą bramkę będzie atakowała w pierwszej połowie,"

 • Obecność awodników drużyny atakującej w murze obronnym

"2. Procedura

Gdy mur tworzy trzech lub więcej zawodników drużyny broniącej, to wszyscy zawodnicy drużyny atakującej muszą pozostawać minimum 1 m (1 jard) od muru do momentu, gdy piłka jest w grze.

3. Przewinienia i sankcje

(po pierwszym paragrafie)

Jeżeli, podczas gdy wykonywany jest rzut wolny, zawodnik drużyny atakującej znajduje się bliżej niż 1 m (1 jard) od utworzonego przez trzech lub więcej zawodników broniących muru, przyznaje się rzut wolny pośredni."

UWAGA - w przypadku rozgrywek Orlikowych zapis będzie uwzględniony gdy mur tworzy minimum dwóch graczy

 

 •  Postawa bramkarza podczas wykonania rzutu karnego

"Gdy piłka zostaje zagrana, przynajmniej część stopy bramkarza broniącego musi dotykać linii lub być na jej wysokości."

 

"Piłka musi być ustawiona nieruchomo na punkcie karnym, a słupki, poprzeczka czy siatki bramkowe nie mogą się ruszać (np. po kopnięciu przez bramkarza).

(…)

Bramkarz broniący rzut musi pozostawać na własnej linii bramkowej między słupkami bramkowymi, zwrócony twarzą do wykonawcy rzutu nie dotykając słupków, poprzeczki lub siatki do czasu kopnięcia piłki."

 

 • Przewinienia bramkarza we własnym polu karnym

 

"Rzut wolny pośredni jest przyznany, jeżeli bramkarz we własnym polu karnym popełnia jedno z następujących przewinień:

przez czas dłuższy niż 6 sekund kontroluje piłkę dłonią/ręką, zanim ją zwolni,
dotyka piłkę dłonią/ręką po tym jak ją już wypuścił i przed tym nim dotknęła ona innego zawodnika,
 

 

dotyka piłkę dłonią/ręką, chyba, że bramkarz ewidentnie kopnął lub próbował kopnąć piłkę w celu jej zwolnienia do gry, po tym, jak:

 

ozostała rozmyślnie kopnięta do niego przez współpartnera,

 

ootrzymał ją bezpośrednio z wrzutu od współpartnera. "

Jeżeli wewnątrz własnego pola karnego bramkarz zagrywa piłkę ręką, gdy nie jest to dozwolone, zarządza się rzut wolny pośredni, jednak nie stosuje się żadnych sankcji dyscyplinarnych."

 

 

 • Interpretacja zagrania piłki ręką

Odsyłamy do całościowego zapoznania się z art 12 Przepisów Gry


PEŁNY TEKST NOWYCH PRZEPISÓW DOSTĘPNY - TUTAJ 

Ostatnie wiadomości

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto